De leiding van een rit ligt bij de organiserende leden.
Het niet opvolgen van dit reglement kan uitsluiting en of schorsing tot gevolg hebben. Deelname is geheel voor eigen risico. Motor en Brommerclub “De Loi “, noch de organiserende leden zijn aansprakelijk voor directe schade en of gevolgschade.

Gastrijders behoren zich te melden in gezelschap van het MC BC lid dat hun uitgenodigd heeft bij de organisatie voor vertrek.

1. Voor vertrek:

We verzamelen altijd vanaf 09.30 Bij Ons Clubhuus (De Smid) vertrek is om 10.00 uur (Tenzij anders vermeld)
De uitzetters nemen bij elke rit de EHBO trommel van de club mee.
• Zorg dat de Motor/ Brommer in orde is, bromfietscertificaat, kentekenbewijs, groene kaart, rijbewijs.
• Zorg voor een volle tank. Onderweg zal worden getankt worden, haal je dit niet laat het weten vooraf aan de rit aan de eerste rijder.
Bij een tankstop tanken we allemaal (die moeten tanken)

2. Informatie over de rit kun je vinden op onze website: mcbcdeloi.nl

3. De eerste en laatste rijder ( De uitzetter) dragen veiligheidsvestjes. Ook hun duo passagiers dragen deze vestjes. Deze rijden dan ook als eerste en als laatste.

4. Bij grote deelname aan een rit zorgt de organisatie voor een veilige oplossing door b.v. de groep in twee te delen.

5. Stoppen om regenkleding aan te trekken doen we maar een keer,

6. Bij calamiteiten regelen de uitzetters de coördinatie.

7. Als je de rit eerder moet of wilt verlaten meld je dan af voor de rit of tijdens een pauze bij de uitzetters dan weten hun dat je weg bent, bij het daadwerkelijk verlaten van de groep eerst als laatste gaan rijden zodat bij het verlaten van de groep geen verwarring ontstaat bij andere rijders.

Bij uiteen vallen van de groep, dient de laatste rijder te wachten op de achterblijvers, duidelijk zichtbaar bij een richting verandering. De laatste man van de groep informeert bij uitvallen van een rijder bij diegene wat er aan de hand is en of er assistentie verleent moet worden.

8. Per rit is er een vaste laatste man (Uitzetter) van het begin tot het einde van de rit, mocht deze toch uitvallen dan moet direct een nieuwe laatste rijder worden aangewezen.


TIPS VOOR ONDERWEG:

⇒ Rijd nooit blindelings achter je voorganger aan, ook die kan een fout maken, en zorg voor voldoende afstand.

⇒ Vermijd inhalen onderling blijf zoveel mogelijk op je ingenomen plaats rijden.

⇒ Minder ervaren rijders behoren vooraan in de groep te rijden zo is door de voorste rijder het tempo ook goed aan te geven. Is het tempo te hoog meld dit bij de voorste rijder om ongelukken te voorkomen. RIJD JE EIGEN TEMPO!!

⇒ Als de organisatie je aanspreekt tijdens de rit, neem dit dan sportief op en volg de aanwijzingen op.


Veel motor&brommerplezier