Jaarlijks organiseert de club diverse bijeenkomsten: een nieuwjaarsreceptie, een familiedag en een feestavond. Ook de jubilea van de club worden uitbundig gevierd. Onderstaande commissieleden trekken dan de kar:

Pascal Lagarde
Telefoon (0478) 502843
Mobiel 06 13717579

Jan Habraken
Telefoon (0478) 502817
Mobiel 06 55173322

Stuur je vragen en input naar feestcommissie@mcenbcdeloi.nl