Jaarlijks organiseert de club diverse bijeenkomsten: een nieuwjaarsreceptie, een familiedag en een feestavond. Ook de jubilea van de club worden uitbundig gevierd. Onderstaande commissieleden trekken dan de kar:

Pascal Lagarde
Telefoon (0478) 502843
Mobiel 06 13717579

Jan Habraken
Telefoon (0478) 502817
Mobiel 06 55173322

Annie Wijnhoven
Telefoon (0478) 502160

Diana Wijnhoven
Telefoon (0478) 502423

Stuur je vragen en input naar feestcommissie@mcenbcdeloi.nl