Gegevens vastlegging
Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij motor- en brommerclub De Loi worden verwerkt en opgeslagen. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de voorzitter, die kan in de rol van ‘functionaris gegevensverwerking’ tekst en uitleg geven. Motor- en brommerclub De Loi zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee is gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-statement.

Ledenadministratie
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, soort lidmaatschap, telefoonnummer, mailadres, geslacht en beroep. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de naam- en adresgegevens overgebracht naar een afzonderlijk register. Er worden geen bankgegevens vastgelegd. Van de ontvangen contributiebedragen wordt in de ledenadministratie alleen de betaling vastgelegd. In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd. De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Foto en video
Omdat indien personen op foto’s en video’s herkenbaar zijn,vallen deze ook onder de AVG wetgeving. als er [groeps] foto’s of video’s gemaakt worden die op de site komen en je zou daar bezwaar tegen hebben, geeft dat dan door aan de webmaster, of nog beter: ga dan niet op de foto. Dit geldt voor zowel leden als niet leden. Hou rekening bij het fotograferen van personen met de privacy wetgeving; er moet toestemming verleend worden door degene die gefotografeerd of gefilmd wordt. Op de website en Facebook zullen uitsluitend foto’s worden geplaatst waarvan aangenomen kan worden dat er geen bezwaar is.

Functionaris gegevensverwerking
De functie ‘functionaris gegevensverwerking’ wordt toegekend aan de voorzitter.

Autoriteit Persoonsgegevens
Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de privacy-rechten en voorbeeldbrieven is te vinden op de website van de landelijke organisatie Autoriteit Persoonsgegevens.